RELAX FTAyer

 

New member
Username: Du_ma_may

Post Number: 1
Registered: Jul-06
Hi all,

Just relax, this is all about testing, chưa co tận thế đau la cuốn cang len lam gi kaka . Alternative la sẽ sử dụng "card reader" nen chẳng co gi phải lo hết, vi nếu chọn phương cach nay thi sẽ co khoảng hơn 65% những may tren thị trường hiện nay sẽ say "goodbye" ngay, va khong ai muốn điều nay đung khong . Đo chưa noi la everyone phải bỏ ra them vai chục để mua đồ phụ tung .

Just let Charlie and Bev finish their thing, va chung ta sẽ co TV lại thoi. Đay la một tro chơi "ai chạy sẽ chớp mắt trước" ma . Lần trước chung ta đa qua hối hả cho ra release khi co cậu charlie va Bev chưa thay hết quần ao, nen chỉ trong vong vai tuần 2 co cậu lại "dở chứng nữa" . User thi luc nao cũng muốn co TV, nhưng đoi khi phải nhin ở khia cạnh của "maker" nữa, sản xuất một cai may lời vai chục đồng bạc, con phải chi trả cho một đội ngũ coder, insider source ...etc...Nen "maker" cũng phải tinh giảm thiểu lại những lần phải đối đầu với fix, vi mỗi một fix DOES COST $$$ . In the amount none of us want to know
"maker" invested multi million dollar in this business, họ sẽ khong để "thua" một cach đơn giản đau
 

Bronze Member
Username: Concorde

Post Number: 48
Registered: Jul-06
how about testing 9 inches of black meet in your mouth
 

New member
Username: Du_ma_may

Post Number: 4
Registered: Jul-06
Don't f*cking hijack my threat a*hole......
« Previous Thread Next Thread »Main Forums

Today's Posts

Forum Help

Follow Us